Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku

Fundusz alimentacyjny w nowym okresie świadczeniowym 2016/2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że od dnia 1 sierpnia 2016 roku można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy trwający od 1 października 2016r. do 30 września 2017r. Wnioski można składać w siedzibie OPS w Obrzycku. Więcej informacji na temat świadczeń z funduszu alimentacyjnego i niezbędnych dokumentów w zakładce fundusz...

INFORMACJA O PROGRAMIE „RODZINA 500 PLUS”

Łączna liczba wniosków złożonych od 1 kwietnia 2016r. do 30 czerwca 2016r. wyniosła: 354 wniosków. Wydano 345 decyzje, w tym 12 decyzji odmownych z uwagi na przekroczenie progu dochodowego. 9 wniosków zostało przekazane do rozpatrzenia Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego w celu stwierdzenia czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Do dnia 30 czerwca br...

Zasiłek rodzinny w nowym okresie świadczeniowym 2016/2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że od dnia 1 września br. można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017.
Wnioski można składać w siedzibie OPS w Obrzycku.
Więcej informacji i wzory dokumentów w zakładce świadczenia rodzinne – zasiłek rodzinny

Komunikat 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, że w przypadku gdy osoba, której zostało przyznane świadczenie wychowawcze marnotrawi je lub wydaje niezgodnie z celem, organ właściwy może przekazywać należne świadczenie w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Informacja 500+

świadczenie wychowawcze (500+), które będą realizowane ze spłatą od 1 kwietnia br.
Wnioski złożone 2 lipca br. i później będą wypłacane za okres bierzący, bez spłaty.
Wnioski można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku, ul. Rynek 1, pokój nr 3 lub za pomocą bankowości elektronicznej.

Harmonogram przyjmowania wniosków „500 plus”

OGŁOSZENIE Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że wnioski   dotyczące świadczenia wychowawczego – 500 plus można nadal pobierać ze strony internetowej OPS-u (www.opsobrzycko.pl), a także są dostępne w każdym sołectwie u sołtysa. Wypełnione wnioski pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku przyjmować będą w salce przy OPS, ul. Rynek 1 (wejście do Gminnej Spółdzielni Samopomoc...

Program „Rodzina 500 plus”

Informujemy, że jednostką odpowiedzialną za realizację programu „ Rodzina 500 plus” dla mieszkańców gminy Obrzycko będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku. Start programu wyznaczono na 1 kwietnia 2016r. Wniosek o świadczenie będzie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy. OPS wyda decyzję i wypłaci pieniądze w ciągu trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku. Pierwsza...

Wnioski fundusz alimentacjny 2015/2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że od dnia 1 sierpnia br. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016. Wnioski można składać w siedzibie OPS w Obrzycku – pokój świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w godzinach od 8.00 do 12.00. Więcej informacji na temat świadczenia z funduszy alimentacyjnego...

Karta Dużej Rodziny

Od 1 października 2014 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku można składać wnioski o Kartę Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do...

Projekt systemowy

Projekt „Obrzycko na rzecz aktywizacji” realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku w latach 2010 – 2013 roku. Jedną z głównych przyczyn przygotowania projektu była chęć zmiany postrzegania Ośrodka Pomocy Społecznej jako instytucji tylko wypłacającej zasiłki i zapomogi. Większość klientów pomocy społecznej przychodząc po pomoc oczekują tylko i wyłącznie pomocy...

Skip to content