Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku

Świadczenie wychowawcze

Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia, bez kryterium dochodowego. Świadczenie wychowawcze przysługuje przede wszystkim matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). W przypadku, gdy rodzice...

Wnioski – zasiłek rodzinny 2014/2015

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że od dnia 1 września br. można składać wnioski            w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2014/2015.
Wnioski można składać w siedzibie OPS w Obrzycku – pokój świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w godzinach od 8.00 do 12.00.

Dożywianie dzieci na rok szkolny 2014/2015

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje rodziców o możliwości ubiegania się o pomoc w formie obiadów od września br. na rok szkolny 2014/2015 dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu. Wnioski należy składać w OPS w pokoju pracowników socjalnych w godzinach pracy Ośrodka. Uwaga: Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie, gdy dochód rodziny nie przekracza...

Wnioski – fundusz alimentacyjny 2014/2015

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że od dnia 1 sierpnia br. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2014/2015.
Wnioski można składać w siedzibie OPS w Obrzycku – pokój świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w godzinach od 8.00 do 12.00.

Do Pobrania

Wniosek o pomoc pobierz
Zaświadczenie o zarobkach pobierz
 

Rejony

Rejon I SYLWIA SMOGULSKA – Specjalista pracy socjalnej kontakt: 61 29 13 035 wew. 203, e-mail: s.smogulska@opsobrzycko.pl Rejon obejmuje: Gaj Mały, Karolin, Ordzin, Dobrogostowo, Pęckowo, Lizbona Rejon II JOANNA KACZMAREK – Pracownik socjalny kontakt: 61 29 13 035 wew. 203, e-mail: j.kaczmarek@opsobrzyco.pl Rejon obejmuje: Jaryszewo, Brączewo, Daniele, Słopanowo, Słopanowo Huby...

Zasiłki z pomocy społecznej

Zasiłek stały (art. 37 ustawy o pomocy społecznej). Zasiłek stały to świadczenie obowiązkowe, przysługujące, zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy: – pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; – pełnoletniej osobie...

Usługi opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w...

Skip to content