Opieka wytchnieniowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że Gmina Obrzycko przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 .

Gmina Obrzycko, w ramach zawartej umowy, otrzymała środki finansowe w wys. 36 200,00 zł  na realizację zadania oraz 724,00  zł na pokrycie kosztów obsługi programu.

PLAKAT informacyjny

Skip to content