Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w 2024 roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że  w wyniku przeprowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza  kwoty 130 000 złotych, postępowania  na:

specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie usług fizjoterapeuty wybrana zostały oferty złożone przez: Pana Tomasza Waszyńskiego, Pana Marcina Majewskiego

specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie usług logopedy wybrane zostały oferty złożone przez: Centrum Siedlisko reprezentowane przez panią Dorotę Szablewską

specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie usług terapeuty integracji sensorycznej wybrana została oferta złożona przez: Panią Agnieszkę Człapka, Centrum Siedlisko reprezentowane przez panią Dorotę Szablewską

specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie terapii ręki wybrana została oferta złożona przez: Centrum Siedlisko reprezentowane przez panią Dorotę Szablewską

specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie oligofrenopedagogiki wybrana została oferta złożona przez: Centrum Siedlisko reprezentowane przez panią Dorotę Szablewską

 

Obrzycko, luty 2024 r.

 

Skip to content