Karta Dużej Rodziny

Od 1 października 2014 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku można składać wnioski o Kartę Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny składa się w miejscu zamieszkania członków rodziny tj. w przypadku rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie gminy Obrzycko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku.

Dokumenty do pobrania:
1. Wniosek o przyzanie KDR lub jej duplikatu (PDF, 010 MB)
2. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki​ w​ szkole​ lub​ szkole​ wyższej (PDF, 0,80 MB)
3. Oświadczenie​ o​ pozostawaniu w​ dotychczasowej​ rodzinie​ zastępczej​ lub​ rodzinnym​ domu​ dziecka (PDF, 0,08 MB)​
4. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (PDF, 0,08 MB)
5. Informacja o osobach które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną (PDF, 0,09 MB)

Osoba, której wydano Karty Dużej Rodziny zobowiązana jest informować Ośrodek Pomocy Społecznej o każdej zmianie w sytuacji rodzinnej.

Wyszukiwarka partnerów Karty Dużej Rodziny: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

 

Skip to content