Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku

Uchwała Nr XIV/109/2016 Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/205/2014 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30.01.2014r. w sprawie uchwlenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku

Uchwała Nr II/13/2018r. Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/205/2014 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku zmienionej Uchwałą Nr XIV/109/2019 Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 kwietnia 2016r.

Skip to content