Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku

Dodatek osłonowy 2024 r.

W związku z wejściem w życie z dniem 31 grudnia 2023 r. ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła informujemy, że od 01 stycznia 2024 r. sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie dodatku osłonowego realizowane są przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku. Dodatek osłonowy to jednorazowe świadczenie wypłacane za...

Akcja – zima 2023/2024

Szanowni Państwo!
        Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku, realizuje m in. zadania nakierowane na pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz osobom samotnym
i niesamodzielnym, w tym szczególnie w okresie zimowym oraz podczas występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, iż w 2024 roku zamierza kontynuować realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 w dwóch formach: w formie pobytu dziennego – maksymalna ilość godzin opieki wytchnieniowej na  uczestnika programu wynosi 240 godzin w ciągu roku, w formie pobytu całodobowego – maksymalna ilość dni...

Informacja o unieważnieniu naboru

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU na stanowisko pracy: pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku ul. Jana Pawła II 1           Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku z przyczyn organizacyjnych unieważnia nabór na stanowisko pracy: pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej , ogłoszony w dniu 11 września 2023r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Obrzycko i stronie...

Skip to content