Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku

Harmonogram składania wniosków na nowy okres zasiłkowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego można pobierać ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej, a także są dostępne w budynku Urzędu Gminy – parter, pokój 136. Wypełnione wnioski będą przyjmować pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku, w budynku Urzędu Gminy – parter, pokój 136 według...

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, termin i miejsce świadczenia. Rada Gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i...

Ośrodek Pomocy Społecznej rozdysponował żywność najbardziej potrzebującym

Gmina Obrzycko w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, przekazała trwałe artykuły spożywcze osobom korzystającym ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku. Prawie 2,2 ton żywności (w głównej mierze produktów o długim terminie przydatności: mleko, konserwy, ryż...

Zarządzenie Nr 5/2021

Zarządzenie Nr 5/2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w 2021 roku dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku. Na podstawie art. 7 pkt.4 oraz art. 43 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. – o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1282 t.j.) oraz art. 130 § 2...

INFORMACJA WNIOSKI 500+ wersja papierowa

Z uwagi na obostrzenia wynikające z reżimu sanitarnego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku prosi o składanie w wersji papierowej wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) kompletnie wypełnionych do urny znajdującej się przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Obrzycko. Jednocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzenia braków formalnych, wnioski będą odsyłane celem ich...

Zdalna pomoc psychologiczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej. W związku z sytuacją epidemiczną pomoc jest świadczona w formie telefonicznej w piątek w godz. 12.00 – 15.00. Nr tel.: 61 29 13 035 wew. 207 Dostępne są też ogólnopolskie telefony zaufania. ⇒ Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111 (24H/7) ⇒ Ogólnopolski telefon dla ofiar...

Informacja – usługi opiekuńcze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że w związku z przystąpieniem do Spółdzielni Socjalnej Horyzont, na terenie Gminy Obrzycko jest możliwość świadczenia usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ta forma pomocy...

Świadczenie wychowawcze 500+, nowy okres zasiłkowy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że rozpoczyna się nabór wniosków na świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.   Wnioski można składać w formie elektronicznej od 1 lutego 2021 roku. Od 1 kwietnia 2021 roku będzie możliwość składania wniosków w formie papierowej. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju zachęcamy do składania wniosków w formie...

Seniorze! Zostań w domu (Infolinia dla Seniorów)

Seniorze, masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń na bezpłatną infolinię pod numer 22 505 11 11. Osoba z infolinii przekaże numer i Twoje potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku. Czekaj na telefon pracownika ośrodka, który skontaktuje się z Tobą i ustali wszystkie szczegóły. Wolontariusz dostarczy produkty lub leki, o które Senior poprosił. Koszty zakupów pokrywa senior...

Skip to content