Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU na stanowisko pracy: pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku ul. Jana Pawła II 1           Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku z przyczyn organizacyjnych unieważnia nabór na stanowisko pracy: pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej , ogłoszony w dniu 11 września 2023r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Obrzycko i stronie...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Dziale Pomocy Społecznej 1. Nazwa stanowiska i wymiar czasu pracy: a) Pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku, b) pełny wymiar czasu pracy, c) przewidywany czas zatrudnienia na stanowisku od 01 października 2023r., d) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas...

Zarządzenie Nr 7/2023

Zarządzenie Nr 7/2023 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku z dnia 2 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2023  r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) oraz § 14 ust 8 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy...

Nowy okres zasiłkowy na zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny

1 listopada 2023 roku zacznie się nowy okres zasiłkowy. Wnioski na zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny w formie elektronicznej składać można od 1 lipca 2023 r., Wnioski można składać drogą elektroniczną – za pomocą następujących kanałów: – Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); – Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i...

Projekt „Aktywizacja szansą na Nowy Start”

Relacja z działań realizowanych w ramach projektu partnerskiego pn. „Aktywizacja Szansą na Nowy Start” opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu...

INFORMACJA 500 +

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku przypomina, że 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2023/2024, tj. okres, który będzie trwał od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy                od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. –...

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023

Dla kogo zwrot VAT za gaz w 2023 roku? Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie...

Skip to content