Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego

W związku z przystąpieniem w 2020 roku Gminy Obrzycko do Spółdzielni Socjalnej Horyzont od lipca 2021 roku działa wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych.
Z wypożyczalni może korzystać osoba, która jest mieszkańcem Gminy Obrzycko i spełnia jeden z poniższych warunków:

  • posiada status osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • posiada status osoby niesamodzielnej rozumianej, jako osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,

Dla mieszkańców Gminy Obrzycko wypożyczalnia świadczy usługi nieodpłatnie.
Osoba chcąca skorzystać z wypożyczalni musi złożyć wniosek, przedstawić dowód tożsamości, przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że jest osobą niesamodzielną,tj. stwierdzające konieczność opieki lub przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności/lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Wniosek i regulamin wypożyczalni dostępny jest w siedzibie Spółdzielni Socjalnej Horyzont w Pniewach, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku oraz pod powyższą informacją.
Więcej informacji można otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku, ul. Aleja Jana Pawła II 1, tel. 61 29 13 035 wew. 203 lub 204.

Katalog sprzętu:

  • Łóżko rehabilitacyjne z materacem wentylowanym na odleżyny
  • Wózek inwalidzki
  • Wózek toaletowo-transportowy
  • Podpórka czterokołowa aluminiowa
  • Balkonik rehabilitacyjny
  • Balkonik rehabilitacyjny 3 funkcyjny
  • Krzesło toaletowe
  • Kula łokciowa

Do pobrania:

1. Wniosek o wypożyczenie sprzętu (PDF, 822 KB)
2. Regulamin wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego (PDF, 795KB)

 

 

Skip to content