Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku

Informacja – nowy okres zasiłkowy 2018/2019

OGŁOSZENIE Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że wnioski   dotyczące świadczeń „Dobry start” – 300+, świadczeń wychowawczych – 500+, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego można pobierać ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej, a także będą dostępne w tut. OPS od dnia 10.07.2018r. Wypełnione wnioski pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku przyjmować będą w...

Ogłoszenie – świadczenie Dobry start

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że wnioski na świadczenie „Dobry start” będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Szczegółowe informacje wraz z wnioskiem do pobrania można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce –...

Siedemnasta Wigila organizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku

18 grudnia 2017r. przed Świętami Bożego Narodzenia w restauracji „EOL” w Zielonejgórze przy wigilijnym stole zasiedli samotni i borykający się z problemami społecznymi mieszkańcy Gminy Obrzycko, których od siedemnastu lat na wieczerzę Wigilijną zapraszają Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku i ksiądz proboszcz Józef Mikołajczak. Gości uroczyście powitał ksiądz proboszcz, a następnie...

Informacja – nowy okres zasiłkowy 2017/2018

OGŁOSZENIE Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że wnioski   dotyczące świadczeń wychowawczych – 500 plus, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego będą dostępne w tut. OPS od dnia 16.08.2017r. Szczegółowe informacje wraz z wnioskami można uzyskać klikając w nazwę świadczenia: świadczenie wychowawcze – rodzina 500 plus, zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny. Wypełnione...

Fundusz alimentacyjny w nowym okresie świadczeniowym 2016/2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że od dnia 1 sierpnia 2016 roku można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy trwający od 1 października 2016r. do 30 września 2017r. Wnioski można składać w siedzibie OPS w Obrzycku. Więcej informacji na temat świadczeń z funduszu alimentacyjnego i niezbędnych dokumentów w zakładce fundusz...

INFORMACJA O PROGRAMIE „RODZINA 500 PLUS”

Łączna liczba wniosków złożonych od 1 kwietnia 2016r. do 30 czerwca 2016r. wyniosła: 354 wniosków. Wydano 345 decyzje, w tym 12 decyzji odmownych z uwagi na przekroczenie progu dochodowego. 9 wniosków zostało przekazane do rozpatrzenia Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego w celu stwierdzenia czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Do dnia 30 czerwca br...

Zasiłek rodzinny w nowym okresie świadczeniowym 2016/2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że od dnia 1 września br. można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017.
Wnioski można składać w siedzibie OPS w Obrzycku.
Więcej informacji i wzory dokumentów w zakładce świadczenia rodzinne – zasiłek rodzinny

Komunikat 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, że w przypadku gdy osoba, której zostało przyznane świadczenie wychowawcze marnotrawi je lub wydaje niezgodnie z celem, organ właściwy może przekazywać należne świadczenie w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Informacja 500+

świadczenie wychowawcze (500+), które będą realizowane ze spłatą od 1 kwietnia br.
Wnioski złożone 2 lipca br. i później będą wypłacane za okres bierzący, bez spłaty.
Wnioski można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku, ul. Rynek 1, pokój nr 3 lub za pomocą bankowości elektronicznej.

Skip to content