Ośrodek Pomocy Społecznej rozdysponował żywność najbardziej potrzebującym

Żywność POPŻGmina Obrzycko w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, przekazała trwałe artykuły spożywcze osobom korzystającym ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku.

Prawie 2,2 ton żywności (w głównej mierze produktów o długim terminie przydatności: mleko, konserwy, ryż, kasza, olej, makaron, buraczki, powidła itp.) zostało dostarczonych z Wielkopolskiego Banku Żywności. Transport został zorganizowany dzięki współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej.
Artykuły spożywcze przekazane zostały do 35 rodzin – łącznie 53 osób, mieszkańców naszej gminy.
Za pomoc w rozładunku dziękujemy druhom OSP.

Skip to content