Zdalna pomoc psychologiczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje
o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej.
W związku z sytuacją epidemiczną pomoc
jest świadczona w formie telefonicznej
w piątek w godz. 12.00 – 15.00.
Nr tel.: 61 29 13 035 wew. 207


Dostępne są też ogólnopolskie telefony zaufania.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111 (24H/7)
Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia” – 800 120 002 (24H/7)
Telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym – 116 123
(poniedziałek – piątek w godz. 14.00 – 22.00).

Skip to content