INFORMACJA WNIOSKI 500+ wersja papierowa

Z uwagi na obostrzenia wynikające z reżimu sanitarnego,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku prosi o składanie w wersji papierowej wniosków
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) kompletnie wypełnionych
do urny znajdującej się przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Obrzycko.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzenia braków formalnych,
wnioski będą odsyłane celem ich uzupełnienia.
Zachęcamy nadal o składanie wniosków drogą elektroniczną poprzez portal empatia.mrpips.gov.pl,
PUE ZUS, ePUAP, bankowość elektroniczną.

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku pobierz

Skip to content