Świadczenie Dobry start

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać od 1 lipca online przez kanały bankowości elektronicznej, portal Emp@tia, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Druk można pobierać ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej, a także będą dostępne w Urzędzie Gminy Obrzycko na parterze w pokoju 136 (przy recepcji).

Wniosek i załącznik można pobrać klikając w link poniżej.

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”.

2. Załącznik do wniosku.

Skip to content