Trwa nabór uczestników do Klubu SENIOR + w Słopanowie

logo senior plusW Słopanowie działa Klub Seniora przeznaczony dla osób 60+, nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych w Gminie Obrzycko.
Głównym celem realizowanych zadań jest aktywizacja osób starszych, poszerzenie wiedzy, polepszenie kondycji psychofizycznej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu a także integracja międzypokoleniowa, nawiązanie współpracy różnych podmiotów społeczności lokalnej. Wszystkie działania prowadzone w jednostce ukierunkowane są na utrzymanie seniorów w dobrej sprawności psychofizycznej.

W związku z rozpoczęciem działalności przez Klub „Senior+” w Słopanowie chcielibyśmy podać do Państwa wiadomości kilka podstawowych informacji.

Siedzibą Klubu „Senior+” jest miejscowość Słopanowo 8 gm. Obrzycko (budynek świetlicy wiejskiej). Budynek posiada zabudowę parterową, bez barier architektonicznych. Pomieszczenia w budynku przeszły kompleksowy remont i zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnoprawnych.

Zajęcia w klubie odbywają się od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 do 13:00.
Udział w zającach jest bezpłatny.

W ramach prowadzonych zajęć proponujemy min. czas przy kawie i herbacie, warsztaty rękodzielnicze, zajęcia usprawniania ruchowego, muzykoterapię, zajęcia kulinarne treningi pamięci, spotkania integracyjne, wycieczki, wyjazdy do kina itp.

W razie konieczności organizujemy dojazd.

Senior może uczestniczyć w zajęciach przez wybraną przez siebie ilość dni.
Podanie o przyjęcie do Klubu „Senior+” można składać w siedzibie Klubu
lub Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku, ul. Jana Pawła II 1, tel. 451 551 515
Można również uzyskać informacje u swojego sołtysa.

Skip to content