Projekt dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – zaproszenie

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt poinformować, że Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach WRPO 2014-2020, rozpoczyna realizację projektu pn.:

”UPOWSZECHNIENIE TECHNOLOGICZNIE WSPOMAGANEJ DIAGNOSTYKI FUNKCJONALNEJ I REHABILITACJI DZIECI I MŁODYCH DOROSŁYCH Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM”
nr projektu RPWP.07.02.02-30-0001/18

Głównym celem realizacji programu jest poprawa jakości chodu dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa wielkopolskiego, poprzez zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji.

Realizacja projektu rozpoczyna się JUŻ WIOSNĄ 2019r.

W ramach projektu powstanie Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji, wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny m.in. zrobotyzowane systemy wykorzystujące wirtualną rzeczywistość, gdzie w  ślad za światowymi trendami, stosowane będą nowoczesne metody w rehabilitacji zaburzeń chodu.

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy kwalifikacjempd@orsk.ump.edu.pl  – w temacie prosimy o wpisanie imienia i nazwiska dziecka lub młodego dorosłego,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Szpitala tj: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi UM w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956r. 135/147, 61-545 Poznań   z dopiskiem „kwalifikacje – MPD” –zalecamy list polecony,
  • osobiście w siedzibie Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi UM w Poznaniu, w Kancelarii Szpitalnej – wejście G, parter pokój nr 24, w zamkniętej kopercie adresowanej na szpital z dopiskiem „kwalifikacje – MPD”.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktmpd@orsk.ump.edu.pl

 Komplet dokumentów niezbędny do zgłoszenia się do programu.

  1. Świadoma zgoda na udział w programie.
  2. Szczegółowe kryteria kwalifikacji do projektu MPD – O-RSK i W. Degi UM w Poznaniu
  3. Formularz zgłoszeniowy do programu.

Z poważaniem
mgr Anna Zwolan

Skip to content