Projekt „Aktywizacja szansą na Nowy Start”

nagłówek projektuRelacja z działań realizowanych w ramach projektu partnerskiego pn. „Aktywizacja Szansą na Nowy Start”
opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w imieniu Gminy Obrzycko przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku.

Celem projektu określono zwiększenie aktywności społeczno-edukacyjno – zawodowej 110 osób w wieku od 18 roku życia, w tym 24 z terenu Gminy Obrzycko zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Wnioskodawcą jest Fundacja AKME z siedzibą w Poznaniu.

W czasie realizacji projektu uczestnicy skorzystali z następujących form wsparcia:
– warsztatów wyrównujących deficyty w zakresie kompetencji społecznych,
– warsztatów i treningów podnoszących umiejętności społeczne
– wsparcia pracownika socjalnego
– wsparcia psychologicznego
– od 18.04 .2023r. do 16.05.2023r. w świetlicy wiejskiej w Zielonejgórze trwa szkolenie zawodowe – pracownik gospodarczy z elementami pomocy kuchennej.
uczestnicy na warsztatachuczestnicy podczas zajęćuczestnicy podczas zajęć

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach szkolenia- pracownik gospodarczy – uczestnicy projektu pomagali uporządkować teren w wokół siedziby Klubu Senior + w Słopanowie.

uczestnicy podczas pracuczestnicy podczas prac

 

 

 

 

 

Skip to content