Program „Rodzina 500 plus”

Informujemy, że jednostką odpowiedzialną za realizację programu „ Rodzina 500 plus” dla mieszkańców gminy Obrzycko będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku.

Start programu wyznaczono na 1 kwietnia 2016r. Wniosek o świadczenie będzie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy.

OPS wyda decyzję i wypłaci pieniądze w ciągu trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku.

Pierwsza wyplata świadczeń ma nastąpić do końca czerwca 2016r. ze spłatą od kwietnia 2016r., bez względu czy wniosek zostanie złożony w kwietniu, maju czy do 10 czerwca 2016r.

Wnioski złożone po 10 czerwca 2016r. będą zrealizowane ze spłatą do końca lipca 2016r.

W przypadku złożenia wniosku od 1 lipca 2016r. prawo do świadczeń będzie przysługiwać bez spłaty od miesiąca złożenia wniosku.

Więcej informacji o wnioskach, wymaganych dokumentach i terminie przyjmowania wniosków będą państwo systematycznie informowani na stronie i na tablicach ogłoszeń.

Wniosek można pobrać (pobierz wniosek)

Rodzina, która będzie ubiegać się o świadczenie na pierwsze dziecko musi złożyć wniosek wraz z załącznikami nr 1, 2, 3 (do pobrania wraz z wnioskiem).

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

– dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu)

– akty urodzenia dzieci (do wglądu)

– rodzic po rozwodzie lub separacji – postanowienie sądu (do wglądu)

– w przypadku uzyskania lub utraty dochodu – dokument określający datę uzyskania/utraty dochodu, oraz wysokość uzyskanego/utraconego dochodu (świadectwo pracy lub umowę o pracy, zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto za drugi przepracowany miesiąc)

Skip to content