Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku

Klub SENIOR + w Słopanowie

W Słopanowie działa Klub Seniora przeznaczony dla osób 60+, nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych w Gminie Obrzycko. Głównym celem realizowanych zadań jest aktywizacja osób starszych, poszerzenie wiedzy, polepszenie kondycji psychofizycznej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu a także integracja międzypokoleniowa, nawiązanie współpracy różnych podmiotów społeczności lokalnej. Wszystkie...

Trwa nabór uczestników do Klubu SENIOR + w Słopanowie

W Słopanowie działa Klub Seniora przeznaczony dla osób 60+, nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych w Gminie Obrzycko. Głównym celem realizowanych zadań jest aktywizacja osób starszych, poszerzenie wiedzy, polepszenie kondycji psychofizycznej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu a także integracja międzypokoleniowa, nawiązanie współpracy różnych podmiotów społeczności lokalnej. Wszystkie...

Ogłoszenie o naborze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku ogłasza nabór na stanowisko instruktora terapii zajęciowej oraz ogłasza konkurs na kierownika Klubu Senior +  w Słopanowie.
Więcej informacji na www.bip.opsobrzycko.pl w zakładce ogłoszenia lub pod linkiem

Zapraszamy do udziału w ankiecie

Szanowni Mieszkańcy! W związku z rozpoczęciem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy wiejskiej Obrzycko, uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Ankieta ma charakter anonimowy i służy poznaniu opinii przedstawicieli społeczności lokalnej na temat problemów społecznych występujących w gminie. Link do ankiety: Serdecznie...

Nowy okres zasiłkowy na zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny

Wnioski papierowe o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2022/2023 można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku (pok. nr 221). Okres zasiłkowy 2022/2023 trwa od 01.11.2022 r. do 31.10.2023 r. Wnioski papierowe o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023 można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku (pok. nr 221). Okres zasiłkowy...

Opaski bezpieczeństwa dla osób 65+ w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów.

Gmina Obrzycko wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obrzycku pozyskała środki finansowe w kwocie 7 303,39 zł, na zakup opasek bezpieczeństwa w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, realizowanym w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Opaska na nadgarstek będzie monitorować stan zdrowia...

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Gmina Obrzycko uzyskała środki finansowe w wysokości 39 168,00 zł, w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Jest to Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego. Celem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów...

Warsztaty kulinarne w ramach POPŻ.

W dniu 26 kwietnia br., w świetlicy wiejskiej w Słopanowie, odbyły się warsztaty kulinarne, które miały przybliżyć zasady zbilansowanej diety, nauczyć prawidłowego odżywiania, przygotowania jadłospisów i umiejętnego przygotowania zdrowych posiłków. W czasie warsztatów uczestnicy brali aktywny udział w przygotowaniu potraw, które później wspólnie spożyli. Warsztaty odbyły się w ramach Programu...

Pomoc Ukrainie – zbiórka produktów

P O M O C     U K R A I N I E Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Obrzycko prowadzą punkt, w którym uchodźcy z Ukrainy mogą zaopatrzyć się w niezbędną żywność i odzież. Zainteresowanie ze strony obywateli Ukrainy jest duże, potrzeby również, w związku z czym zgromadzonych produktów jest coraz mniej. Zwracamy się więc z prośbą do mieszkańców, aby w miarę swoich możliwości, wsparli nasz...

Skip to content