Opaski bezpieczeństwa dla osób 65+ w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów.

wspieraj seniora logo
Gmina Obrzycko wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obrzycku pozyskała środki finansowe w kwocie 7 303,39 zł, na zakup opasek bezpieczeństwa w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, realizowanym w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Opaska na nadgarstek będzie monitorować stan zdrowia Seniora. Świadczone będą usługi teleopieki w całodobowym, domowym systemie wsparcia Uczestników przez teleopiekunów, którzy będą w pełnej gotowości do odebrania sygnału alarmowego od Seniora. Przycisk SOS daje możliwość połączenia głosowego z Centrum teleopieki. Po otrzymaniu z opaski zostanie zorganizowana pomoc adekwatna do zaistniałej sytuacji.
Do udziału w programie będą kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Gminy Obrzycko zainteresowanych udziałem w programie do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obrzycko w godz. pon. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7. 15 – 15.30 osobiście lub pod nr tel. 61 29 13 035 wew. 203 lub 204.

Skip to content