Informacja – nowy okres zasiłkowy 2018/2019

Program 500 Plus
Dobry Start 300 dla ucznia

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że wnioski   dotyczące świadczeń „Dobry start” – 300+, świadczeń wychowawczych – 500+, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego można pobierać ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej, a także będą dostępne w tut. OPS od dnia 10.07.2018r.

Wypełnione wnioski pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku przyjmować będą w salce przy OPS, ul. Rynek 1 (wejście do Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska) według ustalonego harmonogramu

Ustala się harmonogram przyjmowania wniosków

MIEJSCOWOŚCI TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
Słopanowo, Słopanowo Huby, Kobylniki, Karczemka 06.08.2018r. od godz. 9.00-15.00
Gaj Mały, Karolin 07.08.2018r. od godz. 9.00-15.00
Dobrogostowo, Pęckowo, Ordzin 08.08.2018r. od godz. 9.00 – 14.00
Jaryszewo, Brączewo, Daniele, Koźmin, Obrowo, Lizbona, Bugaj 09.08.2018r. od godz. 9.00-14.00
Piotrowo, Antoniny, Annogóra, Modrak,Nowina, Stobnicko 10.08.2018r. od godz. 9.00-14.00
Zielonagóra, Borownik, Obrzycko-Zamek, Chraplewo 23.08.2018r. od godz. 9.00-15.00

Szanując Państwa czas uprzejmie proszę o przestrzeganie powyższego harmonogramu.

Kierownik OPS w Obrzycku
/-/ Aleksandra Libera

Skip to content