Informacja – nowy okres zasiłkowy 2017/2018

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że wnioski   dotyczące świadczeń wychowawczych – 500 plus, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego będą dostępne w tut. OPS od dnia 16.08.2017r.

Szczegółowe informacje wraz z wnioskami można uzyskać klikając w nazwę świadczenia: świadczenie wychowawcze – rodzina 500 plus, zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny.

Wypełnione wnioski pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku przyjmować będą w salce przy OPS, ul. Rynek 1 (wejście do Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska) według ustalonego harmonogramu

Ustala się harmonogram przyjmowania wniosków

MIEJSCOWOŚCI TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
Słopanowo, Słopanowo Huby, Kobylniki, Karczemka 21.08.2017r. od godz. 9.00-15.00
Gaj Mały, Karolin 22.08.2017r. od godz. 9.00-16.00
Dobrogostowo, Pęckowo, Ordzin 23.08.2017r. od godz. 9.00 – 14.00
Jaryszewo, Brączewo, Daniele, Koźmin, Obrowo, Lizbona, Bugaj 24.08.2017r. od godz. 9.00-14.00
Piotrowo, Antoniny, Annogóra, Modrak,Nowina, Stobnicko 25.08.2017r. od godz. 9.00-14.00
Zielonagóra, Borownik, Obrzycko-Zamek, Chraplewo 28.08.2017r. od godz. 9.00-15.00

Szanując Państwa czas uprzejmie proszę o przestrzeganie powyższego harmonogramu.

W wyjątkowych sytuacjach po uzgodnieniu z tut. OPS wnioski będzie można złożyć w innym terminie.

Kierownik OPS w Obrzycku
/-/ Aleksandra Libera

Skip to content