Komunikat 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, że w przypadku gdy osoba, której zostało przyznane świadczenie wychowawcze marnotrawi je lub wydaje niezgodnie z celem, organ właściwy może przekazywać należne świadczenie w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Skip to content