Informacja – usługi opiekuńcze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje,
że w związku z przystąpieniem do Spółdzielni Socjalnej Horyzont,
na terenie Gminy Obrzycko jest możliwość świadczenia usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych,
opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości,
zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ta forma pomocy skierowana jest do osób starszych i wymagających pomocy innych.

Więcej informacji na temat w/w usług można uzyskać w zakładce „Pomoc Społeczna”
oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku.

Nr tel. 61 29 13 035
wew. 203, 204

Skip to content