Kategoria

Bez kategorii

Trwa nabór uczestników do Klubu SENIOR + w Słopanowie

W Słopanowie działa Klub Seniora przeznaczony dla osób 60+, nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych w Gminie Obrzycko. Głównym celem realizowanych zadań jest aktywizacja osób starszych, poszerzenie wiedzy, polepszenie kondycji psychofizycznej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu a także integracja międzypokoleniowa, nawiązanie współpracy różnych podmiotów społeczności lokalnej. Wszystkie...

Skip to content