Akcja – zima 2023/2024

Szanowni Państwo!

        Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku, realizuje m in. zadania nakierowane na pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz osobom samotnym
i niesamodzielnym, w tym szczególnie w okresie zimowym oraz podczas występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych.


W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym, w czasie którego zagrożone może być zdrowie i życie osób ubogich, bezdomnych, które nie są wstanie zapewnić sobie ciepłego schronienia i posiłku Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców o wyczulenie i społeczną empatię na tego typu zdarzenia oraz reagowanie na takie sytuacje.
Pamiętajmy o tym, że każda reakcja i informacja przekazana służbom, może przyczynić się do uratowania czyjegoś zdrowia a nawet życia.
Za dotychczasową współpracę na tym polu składamy najserdeczniejsze podziękowania wszystkim partnerom oraz instytucjom działającym na rzecz osób wymagających wsparcia, w tym w kryzysie bezdomności. Dziękujemy za zaangażowanie oraz otwartość, które przyczyniły się do wspólnej troski o los osób zagrożonych bezdomnością, samotnych i niesamodzielnych w codziennym funkcjonowaniu na terenie naszej gminy.

Z poważaniem
Kierownik i Pracownicy Ośrodka

termometr umieszczony na śniegu

Skip to content