Harmonogram przyjmowania wniosków „500 plus”

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że wnioski   dotyczące świadczenia wychowawczego – 500 plus można nadal pobierać ze strony internetowej OPS-u (www.opsobrzycko.pl), a także są dostępne w każdym sołectwie u sołtysa.

Wypełnione wnioski pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku przyjmować będą w salce przy OPS, ul. Rynek 1 (wejście do Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska).

UWAGA: do wniosku należy dołączyć:

dowód osobisty wnioskodawcy

– akty urodzenia dzieci

– postanowienie Sądu w przypadku rozwodu lub separacji rodziców

Ustala się harmonogram przyjmowania wniosków

MIEJSCOWOŚCI TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
Słopanowo, Słopanowo Huby, Kobylniki, Karczemka 04.04.2016r. od godz. 9.00-15.00
Gaj Mały, Karolin 05.04.2016r. od godz. 9.00-16.00
Dobrogostowo, Pęckowo, Ordzin 06.04.2016r. od godz. 9.00 – 14.00
Jaryszewo, Brączewo, Daniele, Koźmin, Obrowo, Lizbona, Bugaj 07.04.2016r. od godz. 9.00-14.00
Piotrowo, Antoniny, Annogóra, Modrak,Nowina, Stobnicko 08.04.2016r. od godz. 9.00-14.00
Zielonagóra, Borownik, Obrzycko-Zamek, Chraplewo 11.04.2016r. od godz. 9.00-15.00

Szanując Państwa czas uprzejmie prosimy o składanie wniosków wg.  powyższego harmonogramu.

Informujemy, że osoby, które nie będą mogły złożyć wniosku w powyższych terminach mogą składać je do dnia 1 lipca 2016 roku w godzinach pracy Ośrodka.

Skip to content