Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku

Projekt „Aktywizacja szansą na Nowy Start”

Relacja z działań realizowanych w ramach projektu partnerskiego pn. „Aktywizacja Szansą na Nowy Start” opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu...

INFORMACJA 500 +

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku przypomina, że 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2023/2024, tj. okres, który będzie trwał od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy                od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. –...

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023

Dla kogo zwrot VAT za gaz w 2023 roku? Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie...

Drzwi otwarte w Klubie Senior + w Słopanowie

„Drzwi otwarte w Klubie Senior + w Słopanowie już za nami. Na zaproszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku do świetlicy wiejskiej, w której mieści się także siedziba Klubu Senior + przybyli wspaniali goście. W tym ważnym dla seniorów dniu odwiedzili nas Pani Irena Rakowska- wójt gminy Obrzycko wraz z zastępcą Panem Pawłem Mordalem oraz Panią Anna Perlicjan – skarbnikiem gminy. W...

Klub SENIOR + w Słopanowie

W Słopanowie działa Klub Seniora przeznaczony dla osób 60+, nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych w Gminie Obrzycko. Głównym celem realizowanych zadań jest aktywizacja osób starszych, poszerzenie wiedzy, polepszenie kondycji psychofizycznej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu a także integracja międzypokoleniowa, nawiązanie współpracy różnych podmiotów społeczności lokalnej. Wszystkie...

Trwa nabór uczestników do Klubu SENIOR + w Słopanowie

W Słopanowie działa Klub Seniora przeznaczony dla osób 60+, nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych w Gminie Obrzycko. Głównym celem realizowanych zadań jest aktywizacja osób starszych, poszerzenie wiedzy, polepszenie kondycji psychofizycznej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu a także integracja międzypokoleniowa, nawiązanie współpracy różnych podmiotów społeczności lokalnej. Wszystkie...

Ogłoszenie o naborze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku ogłasza nabór na stanowisko instruktora terapii zajęciowej oraz ogłasza konkurs na kierownika Klubu Senior +  w Słopanowie.
Więcej informacji na www.bip.opsobrzycko.pl w zakładce ogłoszenia lub pod linkiem

Zapraszamy do udziału w ankiecie

Szanowni Mieszkańcy! W związku z rozpoczęciem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy wiejskiej Obrzycko, uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Ankieta ma charakter anonimowy i służy poznaniu opinii przedstawicieli społeczności lokalnej na temat problemów społecznych występujących w gminie. Link do ankiety: Serdecznie...

Nowy okres zasiłkowy na zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny

Wnioski papierowe o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2022/2023 można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku (pok. nr 221). Okres zasiłkowy 2022/2023 trwa od 01.11.2022 r. do 31.10.2023 r. Wnioski papierowe o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023 można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku (pok. nr 221). Okres zasiłkowy...

Skip to content