Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Gmina Obrzycko uzyskała środki finansowe w wysokości 39 168,00 zł, w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Jest to Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego. Celem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów...

Warsztaty kulinarne w ramach POPŻ.

W dniu 26 kwietnia br., w świetlicy wiejskiej w Słopanowie, odbyły się warsztaty kulinarne, które miały przybliżyć zasady zbilansowanej diety, nauczyć prawidłowego odżywiania, przygotowania jadłospisów i umiejętnego przygotowania zdrowych posiłków. W czasie warsztatów uczestnicy brali aktywny udział w przygotowaniu potraw, które później wspólnie spożyli. Warsztaty odbyły się w ramach Programu...

Pomoc Ukrainie – zbiórka produktów

P O M O C     U K R A I N I E Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Obrzycko prowadzą punkt, w którym uchodźcy z Ukrainy mogą zaopatrzyć się w niezbędną żywność i odzież. Zainteresowanie ze strony obywateli Ukrainy jest duże, potrzeby również, w związku z czym zgromadzonych produktów jest coraz mniej. Zwracamy się więc z prośbą do mieszkańców, aby w miarę swoich możliwości, wsparli nasz...

заявки на виплату 300 злотих для громадян України/Wnioski o 300 złotych dla obywateli Ukrainy

Центр соціальної допомоги в Обжицькому приймає заявки на виплату грошової допомоги – 300 злотих громадянам України. Це тимчасова матеріальна допомога, яка надається на підставі спеціального закону. Заяву на отримання грошової допомоги (300 злотих) можна подати до Центру соціальної допомоги в Обжицькому, який знаходиться за адресою Управління ґміни Обжицько, вул. Алея Іван Павло II. Центр працює з...

Номер PESEL для громадян УкраЇни/Numer Pesel dla obywateli Ukrainy

Гміна Обжицько повідомляє, що з 16 березня 2022 року в Гміні за адресою вул. Aleja Jana Pawła II 1 в Обжицькому громадяни України можуть отримати номер PESEL, необхідний для отримання комплексної допомоги від польської держави. Через велику кількість людей, щоб уникнути черг, ви можете записатися по телефону на певну дату та час візиту. Контактний номер 61 29 13 065 доб. 101 УВАГА! Для реєстрації...

INFORMACJA 500 +

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku przypomina, że 1 lutego 2022 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2022/2023, tj. okres, który będzie trwał od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy                od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. –...

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy Zgodnie z zaproponowanymi przepisami dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego: • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie...

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego

W związku z przystąpieniem w 2020 roku Gminy Obrzycko do Spółdzielni Socjalnej Horyzont od lipca 2021 roku działa wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych. Z wypożyczalni może korzystać osoba, która jest mieszkańcem Gminy Obrzycko i spełnia jeden z poniższych warunków: posiada status osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji...

Stypendia

Stypendia szkolne 2021/2022 Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że do dnia 15 września 2021 roku przyjmuje wnioski na stypendium szkolne. Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie...

Skip to content