Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku

Akcja – zima 2023/2024

Szanowni Państwo!
        Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku, realizuje m in. zadania nakierowane na pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz osobom samotnym
i niesamodzielnym, w tym szczególnie w okresie zimowym oraz podczas występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, iż w 2024 roku zamierza kontynuować realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 w dwóch formach: w formie pobytu dziennego – maksymalna ilość godzin opieki wytchnieniowej na  uczestnika programu wynosi 240 godzin w ciągu roku, w formie pobytu całodobowego – maksymalna ilość dni...

Informacja o unieważnieniu naboru

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU na stanowisko pracy: pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku ul. Jana Pawła II 1           Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku z przyczyn organizacyjnych unieważnia nabór na stanowisko pracy: pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej , ogłoszony w dniu 11 września 2023r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Obrzycko i stronie...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Dziale Pomocy Społecznej 1. Nazwa stanowiska i wymiar czasu pracy: a) Pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku, b) pełny wymiar czasu pracy, c) przewidywany czas zatrudnienia na stanowisku od 01 października 2023r., d) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas...

Zarządzenie Nr 7/2023

Zarządzenie Nr 7/2023 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku z dnia 2 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2023  r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) oraz § 14 ust 8 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy...

Nowy okres zasiłkowy na zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny

1 listopada 2023 roku zacznie się nowy okres zasiłkowy. Wnioski na zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny w formie elektronicznej składać można od 1 lipca 2023 r., Wnioski można składać drogą elektroniczną – za pomocą następujących kanałów: – Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); – Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i...

Skip to content