Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Gmina Obrzycko uzyskała środki finansowe w wysokości 39 168,00 zł, w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Jest to Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej.
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program ma zapewniać czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA oraz dostarczenie wypełnionej przez specjalistę KARTY OCENY STANU DZIECKA/ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ stanowiących załączniki do Programu.
Karty należy złożyć w następujący sposób:
– dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku
-wysłać pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku ul. Aleja Jana Pawła II 1, 62-520 Obrzycko

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.
W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku
Tel. 61 29 13 035 wew. 203 lub 204, e-mail: kontakt@opsobrzycko.srv57244.seohost.com.pl

Pliki do pobrania w załącznikach.
Karty zgłoszenia oraz Karty oceny stanu dziecka /osoby niepełnosprawnej formie papierowej dostępne są również w OPS Obrzycko.

Załączniki:
Karta zgłoszenia – opieka wytchnieniowa 2022(docx,89KB)
Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej – opieka wytchnieniowa 2022(docx,86KB)

Skip to content