Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku

Do Pobrania

Wniosek o pomoc pobierz
Zaświadczenie o zarobkach pobierz
 

Rejony

Rejon I SYLWIA SMOGULSKA – Specjalista pracy socjalnej kontakt: 61 29 13 035 wew. 203, e-mail: s.smogulska@opsobrzycko.pl Rejon obejmuje: Gaj Mały, Karolin, Ordzin, Dobrogostowo, Pęckowo, Lizbona Rejon II JOANNA KACZMAREK – Pracownik socjalny kontakt: 61 29 13 035 wew. 203, e-mail: j.kaczmarek@opsobrzyco.pl Rejon obejmuje: Jaryszewo, Brączewo, Daniele, Słopanowo, Słopanowo Huby...

Zasiłki z pomocy społecznej

Zasiłek stały (art. 37 ustawy o pomocy społecznej). Zasiłek stały to świadczenie obowiązkowe, przysługujące, zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy: – pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; – pełnoletniej osobie...

Usługi opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w...

Skip to content