Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku

Świadczenie wychowawcze 500+, nowy okres zasiłkowy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że rozpoczyna się nabór wniosków na świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.   Wnioski można składać w formie elektronicznej od 1 lutego 2021 roku. Od 1 kwietnia 2021 roku będzie możliwość składania wniosków w formie papierowej. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju zachęcamy do składania wniosków w formie...

Seniorze! Zostań w domu (Infolinia dla Seniorów)

Seniorze, masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń na bezpłatną infolinię pod numer 22 505 11 11. Osoba z infolinii przekaże numer i Twoje potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku. Czekaj na telefon pracownika ośrodka, który skontaktuje się z Tobą i ustali wszystkie szczegóły. Wolontariusz dostarczy produkty lub leki, o które Senior poprosił. Koszty zakupów pokrywa senior...

Dzień Pracownika Socjalnego.

Dzień 21 listopada, który ustanowiono Dniem Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, którzy realizują zadania na rzecz osób i rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu trudnych problemów codziennego życia. Z okazji nadchodzącego Święta Dnia Pracownika Socjalnego życzymy Wszystkim pracownikom pomocy społecznej wszelkiej pomyślności, poczucia spełnienia i...

Harmonogram składania wniosków na nowy okres zasiłkowy

OGŁOSZENIE Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że wnioski   dotyczące świadczeń „Dobry start” – 300+, świadczeń wychowawczych – 500+, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego można pobierać ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej, a także są dostępne w budynku Urzedu Gminy – parter, pokój 136. Wypełnione wnioski pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku...

Informacje

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one          w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ustawa nakłada także na osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej obowiązek współudziału w rozwiązywaniu problemów. Pomoc społeczna wspiera...

Domy pomocy społecznej

Umieszczenie w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie potrafiącej samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, której nie można zapewnić koniecznej pomocy w formie usług opiekuńczych. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu...

Ogłoszenie w sprawie dyżurów

Wtorkowe dyżury pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku, ze względu na wprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, stan zagrożenia epidemicznego, zostają wstrzymane do odwołania.

PFRON – wnioski elektroniczne

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 1 stycznia 2020 roku umożliwił osobom niepełnosprawnym składanie wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną, za pośrednictwem SystemuSOW.

Skip to content