Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku

Warsztaty kulinarno-żywieniowe.

W dniu 17 sierpnia br., w świetlicy wiejskiej w Zielonejgórze, odbyły się warsztaty kulinarno-żywieniowe, które miały przybliżyć zasady zbilansowanej diety, nauczyć prawidłowego odżywiania, przygotowania jadłospisów i umiejętnego przygotowania zdrowych posiłków. W czasie warsztatów uczestnicy brali aktywny udział w przygotowaniu potraw, które później wspólnie spożyli. Warsztaty odbyły się w...

Komunikat w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczeń

Dla potrzeb wydania zaświadczenia Program Czyste Powietrze, do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku...

Informacja PUE ZUS

Osoby chętne do założenia konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS mogą zgłosić się na dyżur pracownika ZUS, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Obrzycko, Aleja Jana Pawła II 1, w dniu 12 sierpnia 2021 roku od godz. 9.00 do godz. 12.00

Harmonogram składania wniosków na nowy okres zasiłkowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego można pobierać ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej, a także są dostępne w budynku Urzędu Gminy – parter, pokój 136. Wypełnione wnioski będą przyjmować pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku, w budynku Urzędu Gminy – parter, pokój 136 według...

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, termin i miejsce świadczenia. Rada Gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i...

Ośrodek Pomocy Społecznej rozdysponował żywność najbardziej potrzebującym

Gmina Obrzycko w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, przekazała trwałe artykuły spożywcze osobom korzystającym ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku. Prawie 2,2 ton żywności (w głównej mierze produktów o długim terminie przydatności: mleko, konserwy, ryż...

Zarządzenie Nr 5/2021

Zarządzenie Nr 5/2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w 2021 roku dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku. Na podstawie art. 7 pkt.4 oraz art. 43 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. – o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1282 t.j.) oraz art. 130 § 2...

INFORMACJA WNIOSKI 500+ wersja papierowa

Z uwagi na obostrzenia wynikające z reżimu sanitarnego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku prosi o składanie w wersji papierowej wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) kompletnie wypełnionych do urny znajdującej się przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Obrzycko. Jednocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzenia braków formalnych, wnioski będą odsyłane celem ich...

Zdalna pomoc psychologiczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej. W związku z sytuacją epidemiczną pomoc jest świadczona w formie telefonicznej w piątek w godz. 12.00 – 15.00. Nr tel.: 61 29 13 035 wew. 207 Dostępne są też ogólnopolskie telefony zaufania. ⇒ Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111 (24H/7) ⇒ Ogólnopolski telefon dla ofiar...

Informacja – usługi opiekuńcze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że w związku z przystąpieniem do Spółdzielni Socjalnej Horyzont, na terenie Gminy Obrzycko jest możliwość świadczenia usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ta forma pomocy...

Skip to content