Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku

Zarządzenie Nr 5/2021

Zarządzenie Nr 5/2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w 2021 roku dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku. Na podstawie art. 7 pkt.4 oraz art. 43 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. – o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1282 t.j.) oraz art. 130 § 2...

INFORMACJA WNIOSKI 500+ wersja papierowa

Z uwagi na obostrzenia wynikające z reżimu sanitarnego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku prosi o składanie w wersji papierowej wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) kompletnie wypełnionych do urny znajdującej się przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Obrzycko. Jednocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzenia braków formalnych, wnioski będą odsyłane celem ich...

Zdalna pomoc psychologiczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej. W związku z sytuacją epidemiczną pomoc jest świadczona w formie telefonicznej w piątek w godz. 12.00 – 15.00. Nr tel.: 61 29 13 035 wew. 207 Dostępne są też ogólnopolskie telefony zaufania. ⇒ Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111 (24H/7) ⇒ Ogólnopolski telefon dla ofiar...

Informacja – usługi opiekuńcze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że w związku z przystąpieniem do Spółdzielni Socjalnej Horyzont, na terenie Gminy Obrzycko jest możliwość świadczenia usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ta forma pomocy...

Świadczenie wychowawcze 500+, nowy okres zasiłkowy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że rozpoczyna się nabór wniosków na świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.   Wnioski można składać w formie elektronicznej od 1 lutego 2021 roku. Od 1 kwietnia 2021 roku będzie możliwość składania wniosków w formie papierowej. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju zachęcamy do składania wniosków w formie...

Seniorze! Zostań w domu (Infolinia dla Seniorów)

Seniorze, masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń na bezpłatną infolinię pod numer 22 505 11 11. Osoba z infolinii przekaże numer i Twoje potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku. Czekaj na telefon pracownika ośrodka, który skontaktuje się z Tobą i ustali wszystkie szczegóły. Wolontariusz dostarczy produkty lub leki, o które Senior poprosił. Koszty zakupów pokrywa senior...

Dzień Pracownika Socjalnego.

Dzień 21 listopada, który ustanowiono Dniem Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, którzy realizują zadania na rzecz osób i rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu trudnych problemów codziennego życia. Z okazji nadchodzącego Święta Dnia Pracownika Socjalnego życzymy Wszystkim pracownikom pomocy społecznej wszelkiej pomyślności, poczucia spełnienia i...

Harmonogram składania wniosków na nowy okres zasiłkowy

OGŁOSZENIE Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że wnioski   dotyczące świadczeń „Dobry start” – 300+, świadczeń wychowawczych – 500+, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego można pobierać ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej, a także są dostępne w budynku Urzedu Gminy – parter, pokój 136. Wypełnione wnioski pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku...

Informacje

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one          w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ustawa nakłada także na osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej obowiązek współudziału w rozwiązywaniu problemów. Pomoc społeczna wspiera...

Skip to content