Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku

Номер PESEL для громадян УкраЇни/Numer Pesel dla obywateli Ukrainy

Гміна Обжицько повідомляє, що з 16 березня 2022 року в Гміні за адресою вул. Aleja Jana Pawła II 1 в Обжицькому громадяни України можуть отримати номер PESEL, необхідний для отримання комплексної допомоги від польської держави. Через велику кількість людей, щоб уникнути черг, ви можете записатися по телефону на певну дату та час візиту. Контактний номер 61 29 13 065 доб. 101 УВАГА! Для реєстрації...

INFORMACJA 500 +

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku przypomina, że 1 lutego 2022 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2022/2023, tj. okres, który będzie trwał od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy                od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. –...

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy Zgodnie z zaproponowanymi przepisami dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego: • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie...

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego

W związku z przystąpieniem w 2020 roku Gminy Obrzycko do Spółdzielni Socjalnej Horyzont od lipca 2021 roku działa wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych. Z wypożyczalni może korzystać osoba, która jest mieszkańcem Gminy Obrzycko i spełnia jeden z poniższych warunków: posiada status osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji...

Stypendia

Stypendia szkolne 2021/2022 Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że do dnia 15 września 2021 roku przyjmuje wnioski na stypendium szkolne. Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie...

Warsztaty kulinarno-żywieniowe.

W dniu 17 sierpnia br., w świetlicy wiejskiej w Zielonejgórze, odbyły się warsztaty kulinarno-żywieniowe, które miały przybliżyć zasady zbilansowanej diety, nauczyć prawidłowego odżywiania, przygotowania jadłospisów i umiejętnego przygotowania zdrowych posiłków. W czasie warsztatów uczestnicy brali aktywny udział w przygotowaniu potraw, które później wspólnie spożyli. Warsztaty odbyły się w...

Komunikat w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczeń

Dla potrzeb wydania zaświadczenia Program Czyste Powietrze, do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku...

Informacja PUE ZUS

Osoby chętne do założenia konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS mogą zgłosić się na dyżur pracownika ZUS, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Obrzycko, Aleja Jana Pawła II 1, w dniu 12 sierpnia 2021 roku od godz. 9.00 do godz. 12.00

Harmonogram składania wniosków na nowy okres zasiłkowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego można pobierać ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej, a także są dostępne w budynku Urzędu Gminy – parter, pokój 136. Wypełnione wnioski będą przyjmować pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku, w budynku Urzędu Gminy – parter, pokój 136 według...

Skip to content