Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku

 

Aleksandra Libera

61 29 13 035

61 29 13 807

   wew. 208

opsobrzycko@poczta.onet.pl

 


Główny księgowy

 

 Maria Przybył

61 29 13 035

61 29 13 807

   wew. 206

m.przybyl@opsobrzycko.pl

Referent ds. księgowości


 Honorata Dziurka

61 29 13 035

61 29 13 807

   wew. 206

h.dziurka@opsobrzycko.pl

 


Świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze i fundusz alimentacyjny

 

 

Aneta Nowak

61 102 13 70

61 29 13 035

wew. 209

a.nowak@opsobrzycko.pl

 

Magdalena Wolska

61 102 13 70

61 29 13 035

wew. 209

m.wolska@opsobrzycko.pl


 Pracownicy socjalni


Sylwia Smogulska

61 29 13 035

61 29 13 807

   wew. 203

s.smogulska@opsobrzycko.pl

 

Joanna Kaczmarek

61 29 13 035

61 29 13 807

   wew. 203

j.kaczmarek@opsobrzycko.pl

 

Marcin Greczka

61 29 13 035

61 29 13 807

   wew. 204

m.greczka@opsobrzycko.pl

 

Karta Dużej Rodziny


 

Marcin Greczka

61 29 13 035

61 29 13 807

   wew. 204

m.greczka@opsobrzycko.pl

 


Dodano: 11-05-2014